Dobór kół łańcuchowych dla łańcuchów rolkowych i tulejkowych


Średnicę podziałową należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a wynik ostateczny zaokrąglić do dwóch znaków po przecinku. Wymiary liniowe należy obliczać z dokładnością do dwóch znaków po przecinku, a wynik ostateczny zaokrąglić do jednego znaku po przecinku. Wymiary kątowe należy zaokrąglić do „1”. 

Szybki kontak

Komerc ul. Okrzei 8 59-225 Chojnów tel: centrala (+48) 76 81 87 419 (+48) 76 81 87 444 (+48) 76 81 81 650 fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24 (+48) 76 81 87 444 w. 24 (+48) 76 81 81 650 w. 24

Back to Top

Katalog

Categories