Dobór przekładni łańcuchowej – przełożenia i kół łańcuchowych


1. Dobór przełożenia i kół łańcuchowych

Zaleca się by koła miały nieparzystą liczbę zębów i współpracowały z łańcuchem o parzystej liczbie podziałek. Minimalna zalecana ilość zębów – 17, zaś w przypadku wysokich prędkości lub zmiennych impulsywnych obciążeń min. 25. Kąt opasania mniejszego koła nie powinien być mniejszy niż 120 stopni.

Przełożenie wylicza się wg wzoru:

gdzie:

 • i – przełożenie
 • z1 – ilość zębów koła napędzającego
 • z2 – ilość zębów koła napędzanego

 

 

Zalecana maksymalna liczba zębów nie powinna przekroczyć 114.

2. Określenie współczynników doboru:

 • Współczynnik zastosowania f1 – uzależniony jest od charakteru i warunków pracy. Dobór współczynnika f1 wg poniższej tabeli:

Charakterystyka napędu

Dobór przekładni łańcuchowej

Dobór przekładni łańcuchowej

 • Współczynnik uzębienia f2 – zmniejszenie średnicy koła zredukuje maksymalną zdolność przenoszenia mocy stąd obciążenie łańcucha będzie większe. Współczynnik f2 obliczany jest ze wzoru:

z1 f2
15 1,27
17 1,12
19 1,0
21 0,91
23 0,83
25 0,76

3. Określenie mocy obliczeniowej.

Moc obliczeniową określamy z iloczynu: Moc obliczeniowa = moc przenoszona x f1 x f2 (kW)

4. Dobór łańcucha

Przy pomocy tak określonej mocy obliczeniowej oraz prędkości obrotowej koła napędzającego na wykresie umieszczonym poniżej znajdziemy łańcuch spełniający te kryteria oraz sposób smarowania.

5. Obliczanie długości łańcucha

Aby obliczyć długość łańcucha w podziałkach (L) dla założonej odległości miedzy osiami kół łańcuchowych (C) należy wykorzystać poniższy wzór: gdzie:

 • L – długość łańcucha (podziałki)
 • P – podziałka łańcucha (mm)
 • C – zakładana odległość między osiami kół łańcuchowych (mm)

 

Obowiązuje zasada, że założona odległość między osiami powinna zawierać się między 30 a 50 podziałek. Obliczoną ilość podziałek łańcucha należy zaokrąglić w górę do najbliższej parzystej liczby całkowitej. Należy unikać nieparzystej liczby podziałek łańcucha gdyż oznaczałoby to konieczność zamontowania do łańcucha ogniwa złącznego wygiętego – co nie jest zalecane. Jeśli przewidujemy zastosowanie napinacza ilość podziałek należy zwiększyć o 2. 6. Obliczanie dokładnej odległości między osiami kół łańcuchowych – wg wzoru: Bez nazwy 1

7. Z wykresu z pkt.4 określa się również sposób prawidłowego smarowania:

 • typ 1 – smarowanie ręczne okresowe lub smarem stałym
 • typ 2 – smarownie kroplowe miedzy płytki łańcucha
 • typ 3 – zanurzenie w kąpieli olejowej
 • typ 4 – natrysk ciśnieniowy oleju

Szybki kontak

Komerc ul. Okrzei 8 59-225 Chojnów tel: centrala (+48) 76 81 87 419 (+48) 76 81 87 444 (+48) 76 81 81 650 fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24 (+48) 76 81 87 444 w. 24 (+48) 76 81 81 650 w. 24

Back to Top

Katalog

Categories