Instrukcja montażu i demontażu tulei mocujących taper bush


Montaż:

 

 • Oczyścić otwór w tulei oraz powierzchnię stożkową.
 • Umieścić tuleję w piaście koła tak aby otwory z gwintem pokrywały się z otworami bez gwintu.
 • Śruby mocujące nasmarować olejem i dokręcić ręcznie ale nie do końca.
 • Wałek oczyścić i nasmarować olejem a następnie umieścić na nim koło w pożądanym miejscu.
 • W przypadku stosowania wpustu należy go umieścić w wyżłobieniu na wałku.
 • Dokręcać śruby mocujące do wartości momentów podanych w tabeli poniżej.
 • Po rozruchu skontrolować momenty i skorygować do wartości pożądanej.

Demontaż:

 • Wykręcić śruby mocujące.
 • Umieścić je w otworach demontażowych.
 • Lekko uderzać w koło i dokręcać śruby równomiernie do momentu aż tuleja wysunie się z piasty koła.
 • Koło wraz z tuleją zdjąć z wałka.

Instrukcja montażu i demontażu tulei mocujących taper bush

 

Szybki kontak

Komerc ul. Okrzei 8 59-225 Chojnów tel: centrala (+48) 76 81 87 419 (+48) 76 81 87 444 (+48) 76 81 81 650 fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24 (+48) 76 81 87 444 w. 24 (+48) 76 81 81 650 w. 24

Back to Top

Katalog

Categories