Instrukcja montażu i demontażu pierścieni rozprężno – zaciskowych


Montaż:

 • Odtłuścić i wyczyścić powierzchnię zewnętrzną wału i wewnętrzną piasty.
 • Poluzować śruby mocujące w tulei.
 • Osadzić pierścień rozprężno – zaciskowy w otworze piasty.
 • Wstawić wał.
 • Równomiernie dokręcać przeciwległe śruby mocujące.
 • Kontynuować dokręcanie do momentu zlicowania powierzchni czołowych pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Nie przekraczać, podanej w tabeli na stronie katalogowej, wartości momentu dokręcania.
 • Moment przenoszony i Siła osiowa podane w tabeli dotyczą montażu pierścienia nasmarowanego.
 • Nie smarować powierzchni zewnętrznej wału i wewnętrznej piasty.

Demontaż

 • Odkręcać równomiernie, po kolei, śruby mocujące. Nie wykręcać całkowicie !
 • Wkręcać śruby w otwory demontażowe aż do poluzowania pierścienia zewnętrznego z wewnętrznym.
 • Wyciągnąć tuleję.

 

 

Szybki kontak

Komerc ul. Okrzei 8 59-225 Chojnów tel: centrala (+48) 76 81 87 419 (+48) 76 81 87 444 (+48) 76 81 81 650 fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24 (+48) 76 81 87 444 w. 24 (+48) 76 81 81 650 w. 24

Back to Top

Katalog

Categories