Jak prawidłowo rozkuć i połączyć łańcuch


W tym poradniku przedstawimy jak prawidłowo rozkuć, a następnie połączyć ogniwa łańcucha. Oczywiście należy to robić przy użyciu profesjonalnych narzędzi typu wyciskacz, rozkuwacz w przypadku łańcuchów o małych podziałkach np. łańcuch rowerowy lub za pomocą prasy ze specjalnym oprzyrządowaniem dla łańcuchów dużych i ciężkich. Co jednak gdy nie mamy takich narzędzi a potrzebujemy np. skrócić łańcuch w rowerze lub w jakimś innym urządzeniu napędzanym poprzez łańcuch ? Rozkucie i ponowne połączenie łańcucha nie będzie możliwe bez kilku podstawowych rzeczy. Aby tę operację wykonać prawidłowo i nie spowodować przy tym obniżenia wytrzymałości łańcucha musimy posiadać:

  • imadło
  • wybijak o średnicy nieco mniejszej niż średnica sworznia
  • zagławiacz
  • młotek

Rozkuwanie łańcucha

1. Wybieramy w łańcuchu ogniwo, które chcemy rozkuć. 2. Kładziemy łańcuch na szczękach imadła w taki sposób aby sworznie znajdowały się w szczelinie między szczękami. 3. Młotkiem wbijamy sworzeń do momentu aż zrówna się z powierzchnią płytki zewnętrznej (jak na rysunku).

4. Przykładamy wybijak do sworznia i za pomocą młotka wbijamy go. Należy się upewnić, że wybijak jest centralnie oparty na sworzniu a nie na płytce ! W pierwszej fazie wybijania sworzeń będzie stawiał większy opór do momentu aż zagłowienie przejdzie przez pierwszą płytkę. Kiedy natrafimy na kolejny opór należy sprawdzić czy ogniwo wewnętrzne wysunie się z widełek ogniwa zewnętrznego, jeżeli nie – należy z wyczuciem nadal wbijać sworzeń. Całkowite wybicie sworznia z ogniwa zewnętrznego spowoduje, że nie będziemy w stanie użyć go powtórnie. Prawidłowo rozkuty łańcuch powinien wyglądać jak poniżej.

5. Jeżeli chcemy skrócić łańcuch np. o 2 ogniwa to w identyczny sposób postępujemy dwa ogniwa dalej. Tak samo odbywa się to dla każdej, parzystej liczby ogniw. Należy zwrócić uwagę, że po skróceniu łańcuch z jednej strony musi mieć ogniwo zewnętrzne z wystającym sworzniem a z drugiej ogniwo wewnętrzne (jak na rysunku powyżej). Skrócenie łańcucha o nieparzystą ilość ogniw np. o 1 wymaga usunięcia dwóch ogniw w sposób opisany powyżej i następnie zamontowanie ogniwa złącznego wygiętego (jak na rysunku poniżej).

Łączenie łańcucha.

1. Łańcuch odwracamy wystającym sworzniem do góry i kładziemy go na równej, metalowej  powierzchni. 2. Wkładamy koniec łańcucha zakończony ogniwem wewnętrznym w ogniwo zewnętrzne na drugim końcu (jak na rysunku poniżej) tak aby lekko wystający do środka ogniwa sworzeń wszedł w otwór tulejki. Pod ogniwo należy podłożyć jedną lub dwie podkładki w zależności od wielkości łańcucha.

3. Za pomocą młotka wbijamy sworzeń aż do momentu kiedy zrówna się z dolną płytką zewnętrzną (jak na rysunku poniżej).

4. Odwracamy łańcuch.

5. Wbijamy lekko płytkę zewnętrzną tak aby sworzeń wyszedł ponad nią na wysokość taką jak w ogniwach sąsiednich (rysunek poniżej).

6. Za pomocą zagławiacza rozklepujemy koniec sworznia aby zabezpieczyć płytkę przed zsunięciem w trakcie eksploatacji łańcucha.

7. Sprawdzamy czy ogniwa swobodnie obracają się w przegubach.

8. Jeżeli doszło do zakleszczenia ogniwa wewnętrznego należy młotkiem uderzyć w czoło sworznia, na którym doszło do zakleszczenia.

Back to Top

Katalog

Categories