Do podajników łopatkowych – typ S52/H24


Łańcuchy S52/H24 są podstawowym elementem konstrukcyjnym przenośnika łopatkowego, ziarnowego kombajnów zbożowych.