Łańcuchy z bocznym łukiem


Łańcuchy z bocznym łukiem, pod względem konstrukcyjnym różnią się od standardowych łańcuchów wielkością luzów pomiędzy elementami współpracującymi i dzięki temu mogą być stosowane do pracy po łuku. Maksymalny promień łuku podajemy w tabeli.