Regulacja zwisu łańcucha napędowego – przyczyny i sposoby usuwania


W odróżnieniu od przekładni pasowych w przekładniach łańcuchowych nie wymaga się w zasadzie stosowania napięcia wstępnego. Prawidłowe napięcie wstępne łańcucha zapewnia zgodność teoretycznej (według wymiarów przekładni) i rzeczywistej długości łańcucha, przy czym dla zapewnienia dobrego układania się łańcucha na kołach wymagany jest nieznaczny zwis, wynoszący 1 – 2% rozstawienia osi kół.
W praktyce napięcie uzyskuje się więc pod wpływem ciężaru łańcucha i korzystnego ułożenia kół. Osie kół należy umieszczać w poziomie lub pod niedużym kątem do poziomu. Regulacja zwisu łańcucha może być przeprowadzana przez przesuwanie osi jednego z kół (sposób korzystniejszy) lub przez stosowanie rolek napinających – podobnie jak przy regulacji napięcia pasów.
Wyciąganie się łańcucha wywołane jest głównie zużyciem przegubów oraz ścieraniem połączeń tulejka – sworzeń co w konsekwencji obniża zdolność łańcucha do przenoszenia obciążeń. Dla przedłużenia żywotności łańcucha usuwa się czasami ogniwa, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania dopuszcza się usunięcie maksymalnie dwóch ogniw, czyli skrócenie łańcucha w granicach do 1,5%.

 

Ustawienia płaszczyzny osi kół łańcuchowych:
a, b) korzystne, c) niekorzystne, d, e) bardzo niekorzystne

Szybki kontak

Komerc ul. Okrzei 8 59-225 Chojnów tel: centrala (+48) 76 81 87 419 (+48) 76 81 87 444 (+48) 76 81 81 650 fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24 (+48) 76 81 87 444 w. 24 (+48) 76 81 81 650 w. 24

Back to Top

Katalog

Categories