Łańcuchy do kombajnów do zbioru kukurydzy – typ MR-30


Łańcuchy stosowane są w przystawkach do kombajnów do zbioru kukurydzy.