Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim wydawcy i nie może być kopiowana bez wcześniejszego uzyskania odpowiedniego zezwolenia w formie pisemnej. Informacje w niej zawarte są informacjami poglądowymi i przybliżonymi w związku z czym wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty bezpośrednie lub pośrednie wynikające z ich użycia.

Szybki kontak

Komerc ul. Okrzei 8 59-225 Chojnów tel: centrala (+48) 76 81 87 419 (+48) 76 81 87 444 (+48) 76 81 81 650 fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24 (+48) 76 81 87 444 w. 24 (+48) 76 81 81 650 w. 24

Back to Top

Katalog

Categories