Dopuszczalne wydłużenie łańcucha spowodowane zużyciem


W zależności od warunków eksploatacji takich jak obciążenie, temperatura, zanieczyszczenia, agresywne środowisko – żywotność łańcucha jest zróżnicowana. Ponieważ łańcuch, jak każdy element mechaniczny ulega zużyciu należy go poddawać regularnej kontroli wizualnej. Podczas kontroli należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wydłużenie spowodowane zużyciem, naprężenie łańcucha, smarowanie oraz na objawy zużycia spowodowane ukośnie ustawionymi kołami łańcuchowymi tzw. efekt wadliwego śladu. Długość łańcucha L to nic innego jak iloczyn wartości podziałki – P i liczby ogniw – N. Wraz z eksploatacją następuje wydłużanie łańcucha, które można zmierzyć zwykłą taśmą pomiarową. Ponieważ w warunkach przemysłowych zwykle nie dysponujemy obciążeniem pomiarowym aby wynik był miarodajny należy mierzyć długość łańcucha na odcinku 30 – 40 ogniw. Różnica w stosunku do pomiaru pod obciążeniem jest nieznaczna.

Podczas kontroli wizualnej należy zwrócić uwagę na naprężenie łańcucha, ma ono istotny wpływ na jego żywotność. Przyjmuje się, że optymalna wielkość naprężenia powinna wynosić 5 % rzeczywistej siły rozciągającej. W przypadku braku napinacza automatycznego należy napiąć łańcuch ręcznie poprzez przesunięcie jednego z kół łańcuchowych lub w przypadku dłuższych przekładni skrócenie łańcucha. Kontrola oprócz łańcuchów powinna również obejmować koła łańcuchowe. Należy pamiętać, że nowe łańcuchy założone na używane koła łańcuchowe ulegają szybszemu zużyciu.

Szybki kontak

Komerc ul. Okrzei 8 59-225 Chojnów tel: centrala (+48) 76 81 87 419 (+48) 76 81 87 444 (+48) 76 81 81 650 fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24 (+48) 76 81 87 444 w. 24 (+48) 76 81 81 650 w. 24

Back to Top

Katalog

Categories