Powłoki antykorozyjne bez chromu (VI)


Zgodnie z dyrektywami europejskimi obowiązującymi od 1 lipca 2006 i 2007 r., ogranicza się stosowanie niektórych pierwiastków chemicznych, między innymi sześciowartościowego chromu w branży elektrycznej i elektronicznej oraz w motoryzacji. Chociaż dyrektywy dotyczą tych konkretnych branż to również zauważalny jest trend stosowania materiałów mniej szkodliwych dla środowiska w innych gałęziach przemysłu.
Już w tej chwili, w Europie, popyt na powłoki antykorozyjne zawierające Cr sześciowartościowy znacznie zmalał a trudno zagwarantować, że w najbliższym czasie zakaz stosowania nie obejmie kolejnych gałęzi gospodarki. Takie warstwy ochrony antykorozyjnej jak:

  • powłoki cynkowe pasywowane na żółto
  • powłoki cynkowe pasywowane na czarno
  • powłoki cynkowe pasywowane na oliwkowo
  • płatkowe powłoki cynkowe DACROMET

zostały już objęte zakazem stosowania w w/w branżach. Ponieważ Cr sześciowartościowy jest doskonałym składnikiem warstwy pasywacyjnej zwiększającym odporność antykorozyjną to pozostawiono możliwość jego stosowania ograniczając jego maksymalną dopuszczalną zawartość w warstwie ochronnej do 0,1 %. Do takich należą białe i niebieskie warstwy ochronne, które są oparte na Cr trójwartościowym a Cr sześciowartościowy występuje w nich w ilościach poniżej granicy wykrywalności. W poniższych tabelach są przedstawione odporności różnych powłok niezawierających Cr sześciowartościowego, spełniających wymagania europejskie RoHS i ELV.

 

 

Tabela. Nieelektrolityczne po włoki ochronne . Tabela. Nieelektrolityczne po włoki ochronne .

Uwaga ! Należy pamiętać, że nanoszenie powłok elektrolitycznych na materiały stalowe o dużej twardości powyżej 320 HV, wiąże się z ryzykiem wystąpienia kruchości wodorowej. Bardzo dobrym rozwiązaniem godzącym problem kruchości i zabezpieczenia antykorozyjnego jest zastosowanie powłok nanoszonych metodą nieelektrolityczną, do których należą cynkowane mechanicznie z pasywacją białą lub niebieską oraz płatkowe powłoki cynkowe. Powłoki te oprócz wysokiej odporności na korozję nadają się również do stosowania w materiałach o wysokiej twardości bez obaw o wystąpienie kruchości wodorowej. Do tego rodzaju powłok zalicza się także GEOMET 321, który posiada odporność do korozji Fe dla warstwy o grubości:
Tabela. Powłoki ochronne nakładane metodą nieelektrolityczną. Tabela. Nieelektrolityczne po włoki ochronne . Uwaga ! Decydując się na stosowanie nowego rodzaju powłok należy pamiętać, że ulegnie zmianie nie tylko odporność antykorozyjna ale również zmieni się współczynnik tarcia elementów złącznych co decyduje o sile zacisku.

Szybki kontak

Komerc ul. Okrzei 8 59-225 Chojnów tel: centrala (+48) 76 81 87 419 (+48) 76 81 87 444 (+48) 76 81 81 650 fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24 (+48) 76 81 87 444 w. 24 (+48) 76 81 81 650 w. 24

Back to Top

Katalog

Categories